ZMODERNIZOWANY WYKUSZ
ZMODERNIZOWANY WYKUSZ

WIDOK OD FRONTU
WIDOK OD FRONTU

WIDOK OD STRONY WEJŚCIA
WIDOK OD STRONY WEJŚCIA

ZMODERNIZOWANY WYKUSZ
ZMODERNIZOWANY WYKUSZ

1/3

SOPOT

VILLA OZONE

11   /   12   /   2016

Przebudowa części funkcji w przyziemiu istniejącego budynku hotelu wraz z przebudową fragmentu elewacji i strefy wejściowej.

Konstrukcja  żelbetowa i stalowa, 1 kondygnacja podziemna, 4 nadziemne, wys. 13,5m, budynek średniowysoki. 

Elewacja - ślusarka aluminiowo - szklana, tynk.

 

Funkcja: hotel,

Dane ilościowe: Pu - 1 520 m2 

Inwestor: Balt - Tur Grupa Hotelowa

Status: zrealizowany